top of page

De Blauwe Décade

Retraitehuis De Blauwe Décade is een plek waar je kan verstillen, bezinnen, op adem komen en opladen. Een plek waar je mag zijn wie je bent. De Blauwe Décade is een kleinschalig retraitehuis aan de rand van de stad. De ruimte, aandacht en verschillende activiteiten die de De Blauwe Décade aanbiedt, zijn erop gericht jou weer in contact te brengen met jezelf en jouw levensenergie en daarmee de levensbron waarmee we allen zijn verbonden.

Wees welkom.

Ontstaan logo & naam

In de periode dat de initiatiefnemers en stichters vanuit hun visie op mens en wereld bezig waren met het realiseren van de Bezinningsplaats De Blauwe Décade is het logo en de naam spelenderwijs ontstaan. In het logo van De Blauwe Décade zijn 5 symbolen en 2 chakra kleuren verwerkt die de visie ondersteunen van deze stichting. De blauwe 10 ster: het Griekse woord voor 10 is Décade. Symbolische duiding: 'alles in één en één in alles' verwijzing naar de kosmische samenhang van het universum. Alles in alles aanwezig, het allerkleinste in het allergrootste en het allergrootste in het allerkleinste. De Gnosis spreekt over de alles overstijgende en diep in ons aan-

wezige Levensenergie! Het ‘Al’. De Godsvonk die alles doorgloeit.

Blauw: de kleur van het keelchakra. Het is bijzonder wanneer je in je kracht mag komen te staan en je op een positieve manier mag gaan uitspreken.

De vijfhoek: het pentagram verwijst naar de kerstster, de 'geboorte-ster'. Het leven is steeds een beetje sterven en steeds opnieuw geboren worden. Dit bewust beleven en benoemen gebeurt tijdens de verschillende activiteiten.
De driehoek: de groene kleur van de driehoek verwijst naar het hart chakra.
Centraal staat de mens: de activiteiten zijn gericht op het 'thuiskomen' van de individuele mens die mag ontdekken dat die beeld en gelijkenis is van de Onnoembare Levensenergie, de Lichtkern in zichzelf. 
Twee handen dragen het logo en geven vorm aan alles wat hier boven is beschreven.

Cursus- en meditatieruimte te huur

De lichte, sfeervolle ruimte is geschikt voor o.a. lezingen, workshops, yoga en meditaties voor groepen (± 10 á 20 personen). Deze bijzondere ruimte is in overleg over de aard van de activiteit beschikbaar voor derden.

 

Voor het gebruik van deze ruimte wordt een donatie t.b.v. stichting De Blauwe Décade in rekening gebracht tussen de € 40,- en de € 65,- per dagdeel. (afhankelijk van gebruik hele of halve ruimte, activiteit en koffie/thee). 
Voor het zelf zetten van koffie/thee is de keuken te gebruiken: Tarief in overleg. 
Verzorgd verblijf mogelijk: koffie/thee, lunch, diner of een kop soep: Tarieven op aanvraag. 

Meer informatie: stichtingdeblauwedecade@gmail.com of 072-56 110 53

Vrienden & vrijwilligers

Omdat Stichting De Blauwe Décade onafhankelijk en spiritueel van aard is, zijn de mogelijkheden om fondsen te benaderen uiterst gering. Daarom is er sinds de oprichting in 2005 een Vriendenkring De Blauwe Décade ontstaan. Vrienden ondersteunen de stichting door een financiële bijdrage en/of door als vrijwilliger mee te werken. Donateurs maken naar eigen inzicht maandelijks of jaarlijks een bedrag over. Vrijwilligers helpen bij het onderhoud van het huis, de administratie en denken mee in de verschillende commissies. Vrienden van De Blauwe Décade ontvangen het programma met daarin een overzicht van de activiteiten. Ook ligt het in de bedoeling om periodiek een vriendenbrief met actuele informatie uit te laten gaan naar vrienden en vrijwilligers.

Daarnaast ligt het in de bedoeling om vrienden elk jaar uit te nodigen voor een vrienden bijeenkomst.

Uw steun, nu of later, wordt op hoge prijs gesteld!

Giro: 11 85 277 
t.n.v. Stichting "De Blauwe Décade", 
Frieseweg 10, 
1823 CD te Alkmaar
Telefoon: 072 - 56 11 053

Een stichting kan men ook gedenken middels een legaat. Zie de statuten.

Visie & doelstellingen

Visie - Omdat de druk van het 'moeten' in het leven van de westerse mens alleen maar toeneemt, zien we steeds meer geestelijke en lichamelijke ziektes als burn-out, stress, depressiviteit en klachten als hoofdpijn en rugpijn toenemen. Bovendien neemt de eenzaamheid in onze geseculariseerde samenleving hand over hand toe.

Steeds vaker heeft het dogmatische geloof van het westerse christendom geen antwoorden meer op de levensvragen waarmee de hedendaagse moderne mens worstelt. Maar ook de reguliere gezondheidszorg heeft geen antwoord op de vele vage klachten die veroorzaakt worden door angst, eenzaamheid en vertwijfeling.

Steeds vaker gaan mensen op zoek naar alternatieve, vindplaatsen voor spiritualiteit en lichaamlijke gezondheid om de oorzaken van klachten te vinden die voortkomen uit (onbewuste) angsten, onzekerheden en voedingspatronen. 

Gelukkig is die ontwikkeling gaande. mensen nemen steeds meer en meer individuele verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. Preventief wordt er steeds meer gekozen voor gezonde voeding. Bovendien zet een krachtige kosmische energie ons aan om verantwoordelijkheid te nemen voor het innerlijk geestelijk welzijn.

Begrippen als bezinning, verstilling, spiritualiteit, gnosis, geheime leer, lichtwerk…… raken ingeburgerd, waardoor we ons 'her-in-neren' wie we werkelijk zijn. Via de intuïtie maken we kennis met de 'eigen-wijsheid' en de 'ware aard' van het leven dat voortkomt uit de Eeuwige Bron…… 

Vanuit deze gedachte wil De Blauwe Décade haar steentje bijdragen aan deze positieve ontwikkeling.

Zij wil een plaats zijn waarin

  • mensen met hun levensvragen terecht kunnen.

  • het leven spiritueel geduid wordt.

  • je serieus genomen wordt.

  • bezinning en stilte van groot belang is
     

Doelstellingen - Stichting De Blauwe Décade heeft als doel het creëren van geestelijke en materiële ruimte tot zelf bewustwording van de mens die op zoek is naar de universele Eenheid in zichzelf met al wat bestaat: de Levenskracht, het Al, met God. Opdat de mens, als religieus sociaal wezen, staande in de hedendaagse pluriforme westerse tradities, een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van zichzelf, de cultuur en maatschappij, in de ruimste zin van het woord.Stichting De Blauwe Décade tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te zoeken naar oorspronkelijke, vaak verloren gegane mystieke en gnostieke waarden in onze eigen tradities, daartoe op het spoor gezet door vaak oude religieuze tradities uit de verschillende werelddelen. Deze inzichten door te geven in o.a. cursussen, lezingen, workshops, meditatie- en massagevormen, het vieren van christelijke hoogtijdagen en jaarfeesten, het beoefenen van het genezend gebed, natuurgeneeswijzen, het bestuderen van de Schriften uit verschillende tradities, het schilderen van ikonen en alle andere activiteiten die liggen op het gebied van bezinning / verstilling met aandacht voor mens, milieu en natuur, die voortkomt uit de Universele gedachte ‘eenheid van hemel en aarde’. (o.a. ook een bijbels uitgangspunt ) De financiën die nodig zijn om de stichting op en uit te bouwen worden gevormd door: het geven van bovengenoemde activiteiten; subsidies en donaties met name door vrienden, schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgen en baten.(uit de stichtingsakte)

bottom of page