top of page

"Ikoonschilderen, een helend proces voor lichaam, geest en innerlijke groei."

Wanneer: 

Op donderdagmorgen. en vrijdagmorgen

om de 14 dagen van 9:00 - 12:30

Informatie of aanmelden:  stichtingdeblauwedecade@gmail.com

of 072-56 110 53 / 06 42 597 966

Ikoonschilderen

Ikoonschilderen op de oude authentieke Byzantijnse wijze met eitempera en zoveel mogelijk natuurlijke pigmenten (gemalensteen etc.) in verstilde aandacht. Aangeleerd wordt de transparante plasjes techniek voor het aanbrengen van de scheppingskleuren. Als voorbereiding op het schilderen is er een meditatie met wijding van de handen met olie en gebed. Ook wordt er ritueel afgesloten. Je kan uit een scala van voorbeelden uitzoeken welke ikoon je wilt schilderen. Een unieke werkvorm om het bewustzijn steeds meer te activeren.

 

Wie: o.l.v. Til Hermans
Kosten: € 20,- per keer, incl. schilderpigmenten, thee / koffie en soep v/d dag. Excl. paneel, penselen en eventueel bladgoud.

Panelen, penselen en bladgoud alhier te koop:

Panelen afhankelijk van grootte vanaf € 20,- t/m € 45,-

Bladgoud per velletje 8 x 8 cm € 5,-

Da Vinci penselen (met beschermkoker)

  • no 0 = € 10,50

  • no 1  = € 11,50

  • no 3  = € 14,50

  • no 4  = € 17,-

  • no 6  = € 23,-

Gebed voor de ikoonschilder voor het schilderen

Roeach, Adem van het Onnoembare

In alles ademend Leven

Ademkracht in heel de kosmos.

Waterstroom in al wat leeft

Vuurwarmte in al wat bestaat

Dragende aarde van ons leven

Liefdesbron in ons bestaan

Kleurgever aan ons leven.

Onnoembare Levensgeest,

Gij die niet te meten

en te beschrijven Zijt

maar in Jezus van Nazareth,

geboren uit Maria

tastbaar en zichtbaar bent geworden

in onze mensen wereld.

Sofia

Wijsheid van het Onnoembare

Wijsheid vanuit de andere kant:

leidt onze handen, opdat we tot eer

van al wat leeft en is

de beeltenissen,

de iconen schilderen,

in liefdevolle aandacht, zodat we ons vrij schilderen

van alle negatieve gedachten

en onze onmacht en kortzichtigheid

een plaats kunnen geven, waardoor liefde en mededogen steeds meer in ons kunnen ontwikkelen.

Liefdevol voorbeeld

verlicht en verhelder

mijn (ons) hart,

mijn (onze) geest

en mijn (ons) wezen.

Levenslicht, diep in mij (ons) aanwezig,

Christuskracht

kom in mij (ons) aan het licht

opdat mij (ons) beeld en gelijkenis

zichtbaar mag worden

in mijn (ons) spreken,

in mijn (ons) handelen,

in mijn (ons )doen en laten

en moge dat zo zijn........ Amen

,

                               Gebed:  Til Hermans

bottom of page