top of page

"Ervaar het helende proces voor de ziel door middel van muziek, zang, symbolen, beeldende woorden, verstilling, gebed, concentratie en aandacht ”

Jezusgebed, stilte van tederheid

Het Christus Licht gebed of Jezusgebed is een meditatieve gebedsvorm. Het bestaat uit het voortdurend innerlijk of hardop zingen van "Jezus christus licht van God, draagt (ons) mij.


Het Jezusgebed kan bestaan uit alleen de naam zelf te reciteren, maar meer gebruikelijk zijn de formules "Jezus Christus Licht (Zoon) van God, draagt mij (ontferm U over mij)" en "Jezus Christus ontferm u over mij". Het gebed kan in stilte, ofwel hardop gereciteerd worden.

 

Zo kan er een innerlijk leven van harmonie en vrede ontstaan, dat zichtbaar zal zijn in je spreken en handelen.

 

Wie: o.l.v. Til Hermans
Kosten: € 10,- per keer
Data: zie agenda
Informatie of aanmelden:
stichtingdeblauwedecade@gmail.com of

072-56 110 53

Lectio Divina - Franciscus & Rumi

Franciscus en Rumi als gidsen voor onze tijd. Herberg van het hart...
Lectio Divina = een spirituele praktijk van monniken waarbij het woord aandachtig wordt gelezen.
Lectio = lezen vaan een tekst, meditatio = overwegen van de tekst, oratio = be- mediteren van de tekst, contemplatio = nadere beschouwing van de tekst 

Vind je het verdiepend om met elkaar van gedachte te wisselen over vragen waar het écht om gaat in het leven? Sluit dan aan bij de mogelijkheid de komende maanden in een lees- en gespreksgroepje samen stil te staan bij het leven en werk van twee mystici: Franciscus van Assisi en Mevlana Rumi. Aan de hand van het boek ‘de Herberg van het Hart’ van Hein Stufkens en Marcel Derkse. Franciscus en Rumi als voorbeeldfunctie voor mensen van nu. In het boek worden levensthema’s behandeld. In de lees- en gespreksgroep kijkt ieder eerst voor zich, wat een ter hand genomen tekst hem of haar doet, en vervolgens wisselen we daarover uit, met respect voor ieders beleving bij de tekst.

 

Wie: o.l.v. Til Hermans
Kosten: € 3,- à € 5,- per keer incl. koffie/thee en materiaal
Wanneer: zie agenda

Informatie of aanmelden: stichtingdeblauwedecade@gmail.com of 072-56 110 53

Rituelen & ceremoniën

Het vieren van bijzondere scharnierpunten in je leven is een vorm van groei en bewustwording. Vanuit de Blauwe Décade verzorgt Til Hermans onder meer:

  • overgangsrituelen bij verschillende levensfasen;

  • rituelen bij de dood: het laatste afscheid;

  • rituelen die je spirituele reis begeleiden;

  • rituelen bij heftige emotionele gebeurtenissen zoals scheiding, verlies van een partner etc.

  • rituelen bij een nieuw begin, zoals geboorte, huwelijk, samen-levingsrelatie of een nieuwe start.

     

Ieder mens kent verschillende fasen in het leven. In de meeste culturen ook in de westerse samenleving hebben overgangsrituelen altijd het begin en het einde van een bepaalde fase in- en uitgeleid. Deze rituelen vervullen een belangrijke psychologische helende functie, omdat rituelen een hele eigen zeggingskracht hebben die niet in woorden uit te drukken

zijn. Rituelen zijn intense instrumenten om betekenis en zin van het leven te (her)vinden. Zo kunnen rituelen je helpen bij verwerken van heftige emotionele ervaringen(b.v. verlies, moeilijke geboortes, doorsnijden van emotionele banden) en versterken en verdiepen ze het gevoelsleven tussen partners vrienden mensen in het algemeen. Rituelen zijn behulpzaam voor innerlijke verandering en zij kunnen het gevoel van welzijn, vrede en harmonie herstellen.

 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Til Hermans via stichtingdeblauwedecade@gmail.com of
072-56 110 53

Woord & communie viering

Maandelijkse meditatieve viering: een ritueel voor de ziel. Verstil mee rond het oude symbool van "brood en wijn". Een oude traditie voor de hedendaagse mens. Tijdens deze meditatieve viering rond eeuwen oude symbool kom je mogelijk in aanraking met de “Levenskracht” die diep in jezelf verborgen ligt. Verstilling, muziek, zang, klank, symbolen, metaforen beeldende mystieke woorden gericht op het ervaren van het Licht, de goddelijke vonk in jezelf. 

 

Wie: Til Hermans
Kosten: bijdragen ter bestrijding van de kosten
Wanneer: zie agenda
Informatie of aanmelden: stichtingdeblauwedecade@gmail.com of 072-56 110 53

Feestelijke meditatieve vieringen

21 december 19:00 - 21:00
Midwinter-Zonnewende: uitzien naar de geboorte van het licht: Verstillende meditatieve viering zowel binnen als buiten.

24 december 19:00 - 22:00
Kerstviering: Geboorte van het Christuslicht in ieders eigen hart, Want als het daar niet geboren wordt, word het nergens geboren. Het is ook mogelijk om je icoon te laten inzegenen.

 22:00 - 1 jan. 01:00
Jaarwisselingmeditatie: Het oude jaar uitgaan in verstillen. Het geluid van middernacht horen opkomen en weer horen verstillen. In mededogen het jaar 2018 ingaan en samen na 01.00 uur nog wat samen zijn onder het genot van een drankje en een hapje.

19:00 Witte donderdag
Van oudsher klinken op deze avond de oude verhalen over de uittocht uit Egypte, het slavenhuisen de verhalen over het laatste avondmaal van Jezus. Van oudsher worden op deze avond veel verwijzende symbolen en rituele handelingen gebruikt: zoals de voetwassing en sedermaaltijd met groene en bittere kruiden, matse, zure en zoete wijn. Zo vieren we de uittocht als symbool van ons eigen wegtrekken uit het innerlijke land van de slavernij, op weg naar vrij Leven. We gedenken en kijken vooruit: een feest van vertrouwen en hoop.

19:00 Goede vrijdag
Goede Vrijdag een viering van: verraad, verdriet, onmacht vertwijfeling, angst, lijden en dood. Thema's van het leven. Heb je de moed om door al deze menselijke gevoelens heen te gaan opdat je mogelijk kunt transformeren naar zachtheid en liefde. Mogelijk kan het behulpzaam zijn om eigen thema's te verwerking en een plaats te kunnen geven.

19:00 Paaswaken
Pasen het feest van de opstanding. Na de grote vertwijfeling, mogen de vrouwen, o.a. Maria Magdalena het eerst ervaren, in het zien van de tuinman, dat leven sterker is dan de dood. Het leven niet ophoudt, maar overgaat in een andere dimensie, Leven in stralend Licht. Zij mag ervaren, na haar vertwijfeling en teleurstelling, dat ze zelf weer op mag staan. Deze avond worden we uitgenodigd om telkens weer na vertwijfeling, angst etc. in ons eigen leven, weer op te staan in het teken van het Licht

19:00 Pinksteren / begeestering
Pinksteren 50 dagen na Pasen: oogstfeest van kracht en bezieling. "50" symbool van Leven waarin we kunnen leren geloven, leren vertrouwen. Pinksteren nodigt ons uit om te leven vanuit de (Goddelijke) Liefdesbron. Pinksteren vieren, bezield raken, mogelijk de Goddelijke Vonk in onszelf ervaren. We spelen die avond met vuurkracht

Pasen en Pinksteren zijn feestelijke vieringen rond het thema: Licht; Nieuw begin; Hoop; Lijden; Dood; Vertrouwen; Verrijzenis Licht; Zegening en stralend Licht over heel de kosmos, heel de aarde; Licht van wijsheid

 

21 juni 19:00 Zomerzonnewende / Wijsheidskroning
De Zomerzonnewende- Wijsheidskroning, een vergeten feest in de westerse christelijke traditie. Het 4de feest na Kerst (geboortefeest), Pasen (feest van de opstanding) en Pinksteren (feest van het Licht over de gemeenschap). De Zonnewende of wijsheidskroning (feest van Licht e vrede voor Héél de schepping). Het zonlicht staat hoog aan de hemel, de hele schepping straalt, staat in het licht. Alles is op het land ingezaaid en alles groeit dat het een lieve lust is. Dit feest nodigt ons uit te leven vanuit onze stralende liefdesbron. Toewijding en mededogen zijn de woorden die passen bij deze dag.

 

Wie: Til Hermans

Kosten: € 10 per viering na de feestvieringen  zijn we nog samen en genieten van wat lekkers. Wil je ook iets meebrengen zodat we samen kunnen delen van onze overvloed

Wanneer: zie agenda

Informatie of aanmelden: stichtingdeblauwedecade@gmail.com of 072-56 110 53

bottom of page